Η επιχείρηση

Η επιχείρηση δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Δ. Γεωργιόπουλο το 2001 με αντικείμενο τον βιομηχανικό σχεδιασμό και κατασκευή μητρών για πλαστικά και μεταλλικά προϊόντα. Πάντοτε με σεβασμό στον καταναλωτή και προσφέροντας του ένα αξιόλογο προϊόν είχε σαν στόχο να εξυπηρετήσει και τους πιο απαιτητικούς πελάτες της. Διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εξοπλισμό, τα τελευταία χρόνια έστρεψε το ενδιαφέρον της στην κατασκευή σχαρών μεταφοράς ποδηλάτων, για να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο να μπορέσει να μεταφέρει το αγαπημένο του μέσον με σκοπό την άσκηση αλλά και ταυτόχρονα την εξόρμησή του στη φύση δημιουργώντας την GC-ACCESSORIES.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2010 και υλοποιήθηκε το 2012. Το προϊόν σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, κατασκευάστηκε και δοκιμάστηκε με τρόπο έτσι ώστε να συμμορφώνεται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Οδηγίες. Το τμήμα έρευνας της GC-ACCESSORIES μελετά, παρακολουθεί και εναρμονίζεται συνεχώς με τις νέες τάσεις τις αγοράς και τις απαιτήσεις του καταναλωτή, διατηρώντας πάντα την υψηλή ποιότητα του προϊόντος.

H επιχείρηση εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των προτύπων :  ISO 9001:2015, 14001:2004, OHSAS 18001:2007 και ελέγχεται από τη DQS Hellas